Choď na obsah Choď na menu
 


Tanec

26. 11. 2013

Vznik tanca sa kladie do obdobia rodovej spoločnosti, kde

umocňoval rituálne obrady. Túto funkciu zastával až do

staroveku, kedy k tejto funkcii pribudla ešte funkcia

umelecká. V tomto období neexistoval tanec v pároch, ale

len sólový tanec  alebo skupinový tanec. Tanec zaujal

významné miesto v kultúrach Indie, Číny,Japonska,

Egypta, Mezopotámie, Palestíny a  vrcholné formy

dosiahol v Grécku, odkiaľ je známych až asi 200 druhov

tancov. Svetský tanec vznikol v 6. storočí po Kr. V 11. a

12. storočí vznikli spoločenské tance vládnucich vrstiev,

najmä rytierske tance, ktoré boli ovplyvnené ľudovými

tancami jednotlivých národov. V 16. a 17. storočí určoval

formu a štýl tanca francúzsky kráľovský dvor. V

neskorom stredoveku a až do 17. storočia bolo obľúbené

spájanie dvoch tancov do páru. Urpaar sa v 17. storočí

stal jadrom tanečných suít. Suita sa stala základom

všetkých cyklických foriem. Na prelome 19. a 20.

storočia došlo k úpadku tanca, oživenie priniesol až prílev

amerických tancov po druhej svetovej vojne, najmä silný

vplyv džezovej hudby (rumba, beguin, samba, boogie-

woogie, rock and roll, bossa nowa, čača, letkis,

shake ...). V 20. storočí vznikol rad súťaží, ktoré sa

delia podľa druhu tanca. Na Slovensku sa v 19. a 20.

storočí pestovala najmä štvorylka, polka, mazúrka, valčík

a polonéza, po roku 1918 najmä tango, po druhej

svetovej vojne je výber tancov v súlade so svetovými

trendmi.